Our Blog

TRẦN THỊ NHƯ HÒA - DIGITAL MARKETING

Trần Thị Như Hòa - Lagi - Bình Thuận

Tên: Trần Thị Như Hòa
Email: nhuhoa.digimark@gmail.com
Quê quán: Bình Thuận
Trình độ: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên môn: Văn học ngôn ngữ - Marketing
Sở thích: Viết Blog - đọc sách
Món ăn yêu thích: Mít, hải sản

Trần Thị Như Hòa - Lagi - Bình Thuận

Infographic về Như Hòa

Infographic về Như Hòa

Một thành viên của DTEAM

No comments:

Post a Comment

DTEAM Designed by Góc nhỏ yêu thương Copyright © 2015

Theme images by richcano. Powered by Blogger.